UWAGA. Bieg dotychczas odbywał się na wałach ze startem i metą przy hotelu GEM. Niemniej ze względu na możliwe utrudnienia na trasie może ona być niemożliwa do realizacji. Dlatego mamy dwie alternatywy dla realizacji bieg:

  • Park Szczytnicki – pętla 5 km
  • Stadion Olimpijski – pętla 5 km

Chcemy aby bieg mógł się odbyć w tradycyjnym miejscu.